Информационная структура интернет-сайта вуза


Стояла задача исследовать практику использования сайтов высших учебных заведений в Украине и выработать рекомендации по их структуры, учитывая мировой опыт и тенденции.

Інформаційна структура Інтернет-сайту вищого навчального закладу

Міжнародна науково-практична конференція "Застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців з економіки, фінансів та права" 28-29 червня 2012 року, м. Вінниця

Зростаюча інформатизація суспільства створює широкі умови для використання електронних ресурсів Інтернет в освітніх процесах. За таких умов ефективним інструментом новітніх освітніх технологій вищої школи стає Інтернет-сайт ВНЗ. Такий інформаційний ресурс може виконувати цілий ряд функцій, зокрема – слугувати інструментом маркетингової політики вузу, засобом організації його суспільного життя, бути джерелом довідкової та науково- методичної інформації наряду бібліотечними закладами, надавати студентам заочної та очної форми навчання інформацію щодо організації навчального процесу та інше.

Україна в сенсі культури використання сайтів ВНЗ поки дещо відстає, - подібні рейтинги поки що не проводяться, якісь загальні норми доки що встановлені. Ілюстрація - серед сайтів вінницьких вузів на період вступної кампанії лише один (ТЕІ) виставив на першій сторінці сайту інформацію для абітурієнтів. (для кого сайти робляться? -для годиться)

Задачею нашого дослідження було, -дослідити практику використання сайтів ВПН в Україні та виробити рекомендації щодо їх структури, враховуючи світовий досвід та тенденції.

Коротко- деякі з таких рекомендацій.
1. Один сайт на один вуз. В російському рейтингу - це один із суттєвих критеріїв оцінки сайтів. По перше, в такому випадку всі критерії Вебеметрики діляться між сайтами, замість того щоб підсумовуватись. Крім того, якщо при наборі назви вузу в пошукових системах з'являються кілька офіційних сайтів, це значно затрудняє пошук потрібної інформації. Якщо ж інформація дублюється - це призводить до санкцій пошукових систем. Ілюстрація - ВНПУ: окремі інститути і факультети можуть мати свій домен, свій дизайн, свою структуру, т.п.
2. Структура сайту. Зараз у світі прийнято два типи структури першої сторінки сайту ВНЗ. В першому випадку на головній сторінці посилання в вигляді меню та анонсів а також стрічка новин. В другому випадку, що більш характерно для сша, на першій сторінці зображення, наприклад - постановочне фото та меню. На українських сайтах на першій сторінці можна побачити де -історію вузу, де щире привітання ректора, де -характеристику спеціальностей і т.п. Тобто представницькі функції сайту - під сумнівом.
3. Кілька рівнів доступу до адміністрування. Напр. один - загальновізівська інформація, другий кафедральна, третій - доступ викладача. Якщо викладач не може редагувати свою сторінку, то свої наукові праці він не зможе на ній відображувати. Тим більше не зможе оперативно використовувати сайт в навчальному процесі. Ілюстрація: при самій примітивній організації сайту матеріали на ньому публікуються після підпису - після підпису проректора.

Дані рекомендації та ряд інших положень були враховані при створенні сайту ВФЕУ http://vfeu.edu.ua . Однак з ряду організаційних причин, поки що використовується лише частина його функціональних можливостей