Эффективность  украиноязычных интернет-ресурсов


Целью работы является сравнение эффективности использования украиноязычных и русскоязычных интернет-ресурсов маркетингового направления; исследование региональных особенностей языковой картины украинского Интернета; определение числовых показателей соотношения эффективности использования украиноязычных и русскоязычных интернет - ресурсов в регионах Украины.

Ефективність україномовних інтернет-ресурсів

Ціллю роботи є порівняння ефективності використання україномовних та російськомовних інтернет-ресурсів маркетингового спрямування; дослідження регіональних особливостей мовної картини українського Інтернету; визначення числових показників співвідношення ефективності використання україномовних та російськомовних інтернет - ресурсів в регіонах України.

1. Матеріали і методи

В дослідженні використовувались наступні матеріали.

  • Основними джерелами даних є пошукова система Яндекс, сервіс виначення частоти запитів до пошукової системи Яндекс http://wordstat.yandex.ru/ , та сервіс  визначення частоти пошукових запитів в пошуковій машині Рамблер https://ad.rambler.ru/swrds/wrds.pl.
  • Складено список слів маркерів для визначення співвідношення україномовних та російськомовних українських сайтів певної тематики (таблиця 1). В якості маркерів відібрані слова, що задовольняють наступним вимогам: висока частота використання в пошукових апитах; українське написання значно відрізняється від російського; в складі маркерів відсутні літери і, ї, є, що не ідентифікуються системою вордстатс; в російського та українського слова відсутні широковживані синоніми; відсутні омоніми та широковживані власні імена, що співпадають с маркерами.


Таблиця 1 - Список слів - маркерів.

№ п/п Українське слово Російське слово
1 новини новости
2 переклад перевод
3 фарбування покраска
4 супутникове
(телебачення, інтернет, звязок)
Спутниковое
5 подарунки подарки
6 розклад расписание
7 пральна стиральная
8 взуття обувь
9 телебачення телевидение


2. Хід дослідження

2.1. Співвідношення україномовних та російськомовних сайтів і пошукових запитів в українському інтернеті.

За допомогою пошукової системи Яндекс отримані дані стосовно кількості українських сайтів, що містять слова-маркери та їх морфологічні форми, шляхом пошуку по словах-маркерах с застосуванням опції "только на украинских сайтах". За допомогою он-лайн сервісу http://wordstat.yandex.ru/ виначення частоти запитів в пошуковій машині Яндекс, та сервісу https://ad.rambler.ru/swrds/wrds.pl визначення частоти пошукових запитів в пошуковій машині Рамблер отримані дані про кількість пошукових запитів з території України, які містять слова-маркери. Отримані на 17.05.2008 р. дані занесені в таблицю 2-1.

Таблиця 2-1. Співвідношення україномовних та російськомовних сайтів та пошукових запитів в українському інтернет

Маркери

сайтів

запитів

Яндекс

Рамблер

кількість відношення кількість відношення кількість відношення
Новини 17485

0,39

4950

0,07

3176

0,10

Новости 44953 78741 32468
Переклад 8178

0,37

2324

0,05

1048

0,08

Перевод 22607 47034 13782
Фарбування 1970

0,30

108

0,04

94

0,11

Покраса 6735 3426 928
Супутникове 2879

0,32

103

0,01

75

0,03

Спутниковое 9001 23299 2712


2.2. Співвідношення кількості переходів з пошукової системи Яндекс на україномовні та російськомовні сторінки сайтів українського інтернету.

Оскільки, пошукові системи є найбільшим та найважливішим джерелом відвідувачів для Інтернет-ресурсів комерційної спрямованості, залучення відвідувачів на сайт є одним найважливіших критеріїв його ефективності. Щоб оцінити конкуренцію в залученні відвідувачів на сайт серед російськомовних і україномовних Інтернет-ресусів, обчислимо, скільки пошукових запитів в середньому за місяць припадає на одну інтернет-сторінку, з тих, що містять певне слово-маркер. Для цього розділимо кількість пошукових запитів із словами-маркерами в пошуковій системі Яндекс на кількість проіндексованих в цій пошуковій системі інтернет-сторінок із словами - маркерами.

Таблиця 2.2. співвідношення кількості пошукових запитів, що припадають на одну україномовну та російськомовну сторінку в українському інтернет

Маркери

За статистичними даними пошукової системи Яндекс

запитів на сторінку
за один місяць

відношення

Запитів Сторінок
новини

4950

19807816

0,00025

0,388

новости

78741

122225327

0,00064

переклад

2324

1458240

0,00159

0,328

перевод

47034

9659024

0,00487

фарбування

108

56737

0,0019

0,289

покраска

3426

520906

0,00658

супутникове

103

24358

0,00423

0,353

спутниковое

23299

1944008

0,01199

подарунки

239

959524

0,00025

0,254

подарки

9013

9179227

0,00098

розклад

3447

764646

0,00451

0,304

расписание

44471

2996838

0,01484

пральна

156

293660

0,00053

0,223

стиральная

10014

4197418

0,00238

взуття

381

369245

0,00103

0,289

обувь

15496

4347223

0,00356

телебачення

1184

904344

0,00131

0,370

телевидение

12918

3658323

0,00353


2.3. Розподілення співвідношення україномовних та російськомовних пошукових запитів по регіонах України

Алгоритм ранжування пошукової видачі пошукових систем не залежить від того, з якого регіону України користувач Інтернет ввів свій пошуковий запит. Тому залежність між частотою пошукових запитів, що надходять із певного регіону України, і відвідуваністю жителями цього регіону Інтернет-ресурсів, що займають в видачі пошукових систем перші позиції по відповідних запитах, є лінійною .

Задаючи регіональні налаштування сервісу http://wordstat.yandex.ru/ , визначаемо співвідношення українських та російських слів-маркерів в пошукових запитах, що надходять з певних регіонів України. Із слів-маркерів використаемо чотири найуживаніші. Дані заносимо в таблицю 2.3.

Табл. 2.3 Співвідношення кількості україномовних та російськомовних пошукових запитів, що надходять з регіонів України

Маркери Донецьк Відношення Київ Відношення Луганськ Відношення
Новини 79

0,008605

3312

0,08601

33

0,007401

Новости 9181 38505 4459
Переклад 84

0,02386

1607

0,067566

67

0,04169

Перевод 3521 23784 1607
Розклад 48

0,01493

2101

0,1117

13

0,008186

Расписание 3214 18803 1588
Телебачення 23

0,02393

636

0,1086

7

0,01777

Телевидение 961 5857 394

Маркери Львів Відношення Одеса Відношення Полтава Відношення
Новини 495

0,5482

127

0,0193

121

0,1624

Новости 903 6580 745
Переклад 185

0,3013

99

0,02377

23

0,05736

Перевод 614 4164 401
Розклад 272

0,6538

111

0,03399

51

0,1301

Расписание 416 3265 392
Телебачення 71

0,3966

26

0,0383

11

0,1183

Телевидение 179 661 93

Щоб підрахувати співвідношення україномовних та російськомовних пошукових запитів, що надходять на одну сторінку із словами-маркерами з певного регіону, розділимо відношення запитів по кожному із слів-маркерів, отримане в таблиці 2.3, на відношення запитів на сторінку в цілому по Україні. Результати збережемо в таблиці 2.3

Табл 2.4. Співвідношення долі україномовних пошукових запитів, що надходять з регіонів України до долі україномовних запитів по Україні в цілому

Маркери Донецьк Київ Луганськ Львів Одеса Полтава
Новини 0,02218 0,2217 0,01907 1,4128 0,04974 0,41862
Переклад 0,07273 0,206 0,1271 0,9186 0,07249 0,1749
Розклад 0,04553 0,3407 0,02496 1,9934 0,1036 0,3967
Телебачення 0,07297 0,3311 0,02256 1,2093 0,1063 0,3606

Згідно даних таблиці 2.4 будуємо діаграму затребуваності україномовних інтернет-сторінок користувачами інтернет певного регіону відносно затребуваності російськомовних сторінок інтернет-ресурсів України.

Висновки і практичні рекомендації:

1. Згідно результатів таблиці 2.2, в українському інтернет кількість пошукових запитів в перераху на одну україномовну сторінку складає лише 30-40% від пошукових запитів, що припадають на російськомовну сторінку. З цього слідує:

- для сайтів комерційної спрямованості, орієнтованих на інтернет користувачів всієї України на сьогодні більш ефективним є російськомовне наповнення сайту чи використання двомовної, російської та української версії;

- для прискорення розвитку україномовного сегменту інтернет потрібні додаткові стимули, такі як надання безкоштовного хостингу для україномовних сайтів з унікальним контентом, українізація найбільш популярних систем керування контентом, та інше. Оскільки суто ринкові чинники, такі як кількість відвідувачів на сайті, можливості продажу рекламних місць чи гіперпосилань з сайтів на сьогодні більш сприятливі для російськомовних інтернет-ресурсів;

2. Для регіональних інтернет - ресурсів західної України, згідно даних таблиці 2.5, україномовне наповнення сайтів є більш ефективним.