Анализ регионального интернет-маркетинга Винницкой области


Целью исследования является систематизация критериев оценки официальных интернет-ресурсов как средств регионального интернет-маркетинга, а также обоснование конкретных рекомендаций по усовершенствованию официальных интернет- представительств Винничины

Аналіз регіонального Інтернет-маркетингу Вінницької області

Вступ .

Регіональний маркетинг є одним з рівнів маркетингу територій, що розвивається в світі різних рівнях керування: співтовариства держав, окремої країни, регіону, міста [1]
До основних задач маркетингу територій відносяться:

  • формування й поліпшення іміджу території, її престижу, ділової й соціальної конкурентоспроможності;
  • розширення участі території і її суб'єктів у реалізації міжнародних, державних, регіональних програм;
  • залучення на територію державних та зовнішніх стосовно території замовлень;
  • підвищення привабливості інвестицій, залучення на територію зовнішніх стосовно неї ресурсів;
  • стимулювання використання власних ресурсів території поза її межами, в інтересах її жителів.

Все більше уваги питання маркетингу територій, в тому числі - і на регіональному рівні, приділяється і на Україні. Так, під час міжнародного інвестиційного форуму, що відбувався в Києві в липні 2005 року [2], заступник міністра економіки Володимир Игнащенко оприлюднив наміри українського уряду почати "системний маркетинг країни". При цьому він відзначив, що така робота раніше раніше не проводилася, і тому імідж України за кордоном гірше, ніж реальна ситуація в країні..

Інтернет надає принципово нові можливості для реалізації регіонального маркетингу, оскільки створює широкі можливості доступу до світових інформаційних ресурсів, забезпечує широке охоплення цільової аудиторії, а також надає надійний і швидкий зворотний зв'язок, що полегшує оцінку ефективності проведеної маркетингової політики.

Важливим інструментом регіонального інтернет-маркетингу є офиційні інтернет-представництва регіональних установ і, зокрема, територіальних органів влади.

Згідно (3), офиційні інтернет-представництва регіональних установ здатні стати дієвим чинником в виконанні наступних маркетингових стратегічних програм розвитку регіону:

- залучення в регіон нових підприємств та підтримка існуючих;

- розвиток малого бізнесу;

- розвиток туристичного бізнесу;

- розвиток сфери послуг;

- сприяння створенню нових робочих місць

та інші.

В роботах [3,4] наведео приклади системного підходу до розвитку регіональних Інтернет-ресурсів та запропоновано систематизовану сукупність маркетингових показників офиційні інтернет-представництва регіональних установ. Запропонована [4] система показників включає в себе критерії оцінки розташованих на сайтах інформаційних матеріалів, а також маркетингових та комунікаційних параметрів регіональних сайтів.

Зважаючи на особливості використання та обслуговування офіційних інтернет-представ регіональних установ, для підвищення маркетингової ефективності таких інтернет-ресурсів доцільно організовавати їх в вигляді координованої мережі, структура якої відповідає структурі підпорядкованості відповідних установ. Згідно [4], зразком для побудови такої мережі може служити мережа сайтів федеральної податкової служби Російської федерації ( www.nalog.ru ). В цій мережі застосовано єдиний для всіх сайтів принцип формування адрес, дизайн сайтів виконано в єдиному стилі, застосовано єдину структуру всіх сайтів мережі, використовується єдина технологія системи керування контеном сайтів. Обслуговується дана мережа з єдиного центру, що дозволяє значно знизити витрати на створення та технічну підтримку сайтів мережі. Крім того, централізоване обслуговавання сайтів створює можливості для швидкого впровадження передових рішень побудови сайтів, представлення інформації, захисту сайтів, та інщого.

На сьогодні в Україні єдиний підхід до інтернет-представництв впроваджено в наступних мережах сайтів:

- Донецької обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій Донецької області,
- Одеської обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області,
- Полтавської обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області,
- Чернігівської обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області, де, поряд із єдиним стилем оформлення та спільною структурою сайтів, використано різні елементи графічного оформлення для сайтів різних районів.

Основними проблемами при преєктуванні та побудові мереж офіційних інтернет-представництв регіональних установ є те, що на сьогодні в Україні відсутні відповідні галузеві стандарти, немає спільних критеріїв оцінки структури, інформаційного наповнення та функціональних можливостей офіційних інтернет-представництв державних установ та засобів регіонального Інтернет-маркетингу.

Ціллю дослідження є аналіз офіційних інтернет-представництв органів влади Вінницької області з метою вдосконалення їх в якості інструменту регіонального інтернет-маркетингу

Основна частина

Предметом даного дослідження є офіційні обласні та районні Інтернет-ресурси Вінничини, а також міста Вінницької області. В якості офіційних обласних інтернет-ресурсів досліджувались сайти "Вінницька обласна державна адміністрація - офіційне інтернет-представництво" (http://www.vin.gov.ua) та "Офіційний інтернет-сайт Вінницької обласної Ради" (http://www.vinrada.gov.ua)

В якості офіційних інтернет-ресурсів міста Вінниці були розглянуті: "Офіційній сайт Вінницької міської ради", який находиться за адресами http://www.vmr.gov.ua/ та http://city.vin.com.ua/, а також "Офіційний сайт міста Вінниця" - http://www.vinnytsya.info.

Як офіційні інтернет-ресурси районів Вінницької області досліджувались офіційні сайти районнх органів влади, на які посилаються офіційні обласні сайти.

В якості критеріїв для оцінювання застосовано запропонований в [4] перелік критеріїв оцінки маркетингової ефективності офіційних регіональних сайтів. Зокрема, оцінювались наявність на головній сторінці україномовної версії сайту функціональних та інформаційних посилань на відповідні розділи, а також технічні та маркетингові параметри. Наявність кожного пункту дає один бал, що відмічено знаком "+", про відсутність параметра чи критерія свідчить "-" і, відповідно, віднімається бал.

Показники доступності сторінок сайтів для користувачів пошукових систем, визначалась для систем Google (http://google.com.ua та http://google.com ) і Яндекс (http://yandex.ru), на які, згідно (9), припадає близко 85% пошукових запитів Інтернет-користувачів України.

В якості показників доступності визначались кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок та показнаки авторитетності сайтів, що впливають на ранжування результатів пошукової видачі пошуковими системами, такі як тематичний індекс цитування пошукової системи Яндекс та значення PR пошукової системи Google. Кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок на кожному з чотирьох вказаних сайтів, а також тематичний індекс цитування пошукової системи Яндекс та значення PR пошукової системи Google, визначались станом на 18 вересня 2008 року. Підрахунок зазначених показників здійснювався за допомогою он-лайн сервісу http://www.pr-cy.ru.

1.Дослідження маркетингової ефективності офіційних інтернет-представительства керівних органів Вінницької області і міста Вінниця

Результати оцінювання офіційних інтернет-представительства керівних органів Вінницької області і міста Вінниця наведені в таблицях 1-4.

Таблиця 1. Оцінка розташованих на сайтах інформаційних матеріалів.

Критерій / сайт

Обласної держадміністрації
vin.gov.ua

Обласної ради
vinrada.gov.ua

Міської ради
vmr.gov.ua

Міста Вінниця
vinnytsya.info

Стрічка новин.

+

+

+

+

Структура управління та керівники

+

+

+

(+)

Інформація про регіон

+

+

(+)

Підприємства, товари й послуги

+

+

Фінанси

-

Торгівля

Туризм

+

Зовнішньоекономічна діяльність

+

Міжрегіональні зв'язки

Підсумки розвитку за минулі роки

+

+

Соціально-економічний розвиток

+

+

Залучення інвестиції

+*

+

План/прогноз розвитку

+* Проект Вінницької облдержадміністрації "Інвестиційний портал Вінниччини" http://www.vininvest.com.ua

Таблиця 2.        Комунікативні параметри сайтів

Критерій / сайт

Обласної держадміністрації
vin.gov.ua

Обласної ради
vinrada.gov.ua

Міської ради
vmr.gov.ua
city.vin.com.ua

Міста Вінниця
vinnytsya.info

Іншомовні версії сайту

+ (рос., англ.)

(+)

Посилання на сайти вище стоячих та підлеглих організацій

+

+

Національна символіка

+

+

Мапа сайту

+

+

+

+

Форма пошуку

+

+

+

+

Відсутність нетематичної реклами на сайті

+

+

Телефон

+

+

Електронна пошта

+

+

+

+

Адреса

+

+

Зворотний зв'язок, віртуальна консультація

+

+

+

Інше (Форум, Гостьова книга, Голосування опитування)

+

+

+

 

Таблиця 3. Показники доступності сторінок сайтів для користувачів пошукових систем

Критерій / сайт

Обласної держадміністрації
vin.gov.ua

Обласної ради
vinrada.gov.ua

Міської ради
vmr.gov.ua
city.vin.com.ua

Міста Вінниця
vinnytsya.info

Проіндексовано сторінок в Google

372000*

668

2700
117

1320

Проіндексовано сторінок в Яндексі

559

628

1886
0

703

PR (рейтинг головної сторінки сайту) в Google

4/10

2/10

4/10
0/10

2/10

Тематичний індекс цитування в Яндексі.

200

20

150
0

30

*надмірно велика кількість проіндексованих пошуковою системою Google файлів на сайті, в порівнянні з кількістю проіндексованих іншими пошуковими системами сторінок сайту, ймовірно, пояснюється ускладненою системою адресації на сайті (наприклад, сторінка "Про область" находиться за адресою _http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/GrXJHHQ? OpenDocument&count=5&RestrictToCategory=GrXJHHQ)

Таблиця 4. Підсумки дослідження маркетингової ефективності офіційних інтернет-представительства керівних органів Вінницької області і міста Вінниця

Критерій / сайт

Обласної держадміністрації
vin.gov.ua

Обласної ради
vinrada.gov.ua

Міської ради
vmr.gov.ua
city.vin.com.ua

Міста Вінниця
vinnytsya.info

1.Загальна кількість "+" (максимально - 24)

19

9

13

9

3.Показник розташованих на сайтах інформаційних матеріалів (максимально - 13)

9

2

6

3

4.Показник комунікативних параметрів (максимально - 11)

10

7

7

6

 

2. Дослідження офіційних інтернет-представництв керівних органів районів Вінницької області

В якості офіційних інтернет-представництв керівних органів районів Вінницької області досліджувались сайти, що мають посилання із інтернет-представництв обласних керівних органів. На сайті Вінницької обласної ради посилання на офіційні інтернет-ресурси районів Вінницької області відсутні. На сайті Вінницької державної адміністрації вказані наступні офіційні сайти адміністрацій районів Вінницької області:
http://www.rda.bershad.info/ - Бершадська райдержадміністрація
http://www.vinrda.gov.ua - Вінницька райдержадміністрація
http://www.rda.gaysin.com.ua Гайсинська райдержадміністрація
http://www.liprda.com.ua/ - Липовецька райдержадміністрація
http://nemirov.vinnitsa.com Немирівська райдержадміністрація
http://tomrda.vc.ukrtel.net Томашпільська райдержадміністрація

На час дослідження (7 жовтня 2008 року) доступними в мережі Інтернет були наступні сайти:
http://www.rda.bershad.info/ - "Бершадська райдержадміністрація - офіційний сайт"
http://www.vinrda.gov.ua - "Вінницька районна державна адміністрація"
http://www.rda.gaysin.com.ua "Гайсинська районна державна адміністрація"
http://www.liprda.com.ua/ - "Липовецький район - офіційний веб-сайт"
Сайти Немирівської та Томашпольської адміністрації в Інтернеті відсутні, в пощукових системах Яндекс та Google не проіндексовані.

Оскільки, на сьогодні 4 із 27 райдержадміністрацій Вінницької області мають офіційні інтернет-представництва, можна зробити висновок, що мережа офіційних районних сайтів Вінницької області знаходиться в початковій стадії розвитку. За цієї умови, існує можливість вибору найбільш ефективних рішень для наступної побудови мережі районних сайтів. Організації-розробники офіційних інтернет-представництв керівних органів Вінницької області на своїх сайтах на вказують ціни на послуги. Тому оцінити вартість розробки інтернет-представництв райдержадміністрацій і районних рад більш як в двадцяти районах Вінницької області, що на сьогодні не мають таких інтернет-ресурсів, досить важко.

Однак, не викликає сумнівів, що створення уніфікованого зразку інтернет-представництва районної адміністрації, який миоже бути використаний при створенні інтернет-представництв райдержадміністрацій і районних рад Вінницької області буде коштувати значно дешевше, ніж розробка та створення окремих більш як двох десятків інтернет-представництв.

Висновки

1. Підсумкові дані, наведені в таблиці 1 показують, що зміст інформаційних матералів офіційних офіційних інтернет-представительства керівних органів Вінницької області і міста Вінниця, доцільно доповнити для більш повного забезпечення задач регіонального маркетингу

2. Функціонування двох різних сайтів з дубльованою інформацією щодо роботи Вінницької місської ради створює ситуацію, коли важко визначити, який з них потрібно вважати офіційним інтернет-представництвом. Така непевність щодо офіційного інтернет-представництва міста Вінниця може сворювати умови для підміни такого представництва сторонніми особами. Як приклад - інтернет-ресурс "Сайт міста Вінниця" (http://vinnytsya.osp-ua.info), що є піддоменом сайту "Портал Олега Соскіна" (http://osp-ua.info), і який нині знаходиться на першому місті в пошуковій видачі по запиту "місто Вінниця" пошукової системи Google.

3. При проектуванні та створенні офіційних інтернет-представництв районних органів влади Вінницької області запровадити єдині принципи створення таких інтернет-ресурсів. Такі принципи можуть включати спільні вимоги щодо змісту розташованих на сайтах інформаційних матеріалів, спільний стиль дизайну, спільну структуру сайтів та організацію навігації по сайту, єдину технологію системи керування контентом, тощо.